سوالات متداول

 
اشتراک ویژه چیست؟
آیا در اشتراک ویژه محدودیت وجود دارد؟
آیا میزان دانلود قابل انتقال به دوره بعد است؟
چگونه میتوانم اقدام به تهیه اشتراک ویژه کنم؟
چگونه مدت زمان باقی مانده اشتراک یا تعداد دانلود حسابم را ببینم؟