عکس استوک با کیفیت گورخر و کره اش از نمای نزدیک

stock photo of a zebra and its foal close-up
عکس استوک با کیفیت گورخر و کره اش از نمای نزدیک

عکس استوک با کیفیت گورخر و بچه ش از نمای نزدیک در طبیعت

مشخصات

حجم فایل 26.81 MB
اندازه Large
جهت Portrait
ابعاد (عرض) 5504 px
ابعاد (ارتفاع) 7623 px
منبع Elements Envato
ثبت نام و دانلود