عکس استوک توله یوزپلنگ در حال گاز گرفتن دم مادرش

Stock photo of a cheetah cub biting its mother's tail
عکس استوک توله یوزپلنگ در حال گاز گرفتن دم مادرش

معرفی


عکس استوک باکیفیت توله یوزپلنگ در حال گاز گرفتن دم مادرش از نمای نزدیک


مشخصات

حجم فایل 34.26 MB
اندازه Large
جهت Landscape
ابعاد (عرض) 8640 px
ابعاد (ارتفاع) 5760 px
منبع Elements Envato
ثبت نام و دانلود