عکس با کیفیت زرافه در طبیعت در حال خوردن درخت

Stock photo of a giraffe in the wild eating a tree
عکس با کیفیت زرافه در طبیعت در حال خوردن درخت

معرفی


عکس استوک با کیفیت زرافه در طبیعت در حال خوردن درخت


مشخصات

حجم فایل 12.31 MB
اندازه Large
جهت Portrait
ابعاد (عرض) 3648 px
ابعاد (ارتفاع) 5298 px
منبع Elements Envato
ثبت نام و دانلود