عکس استوک بچه فیل با پس زمینه مادرش

Stock photo of a baby elephant with its mother in the background
عکس استوک بچه فیل با پس زمینه مادرش

عکس استوک یک بچه فیل که جلوتر از مادر خودش ایستاده

مشخصات

حجم فایل 14.77 MB
اندازه Large
جهت Landscape
ابعاد (عرض) 5252 px
ابعاد (ارتفاع) 3344 px
منبع Elements Envato
ثبت نام و دانلود