عکس استوک گورخر در صحرای آفریقا

Zebra in the African desert
عکس استوک گورخر در صحرای آفریقا

معرفی


عکس استوک گورخر در صحرای ساوانا در شرق آفریقا


مشخصات

حجم فایل 17.21 MB
اندازه Large
جهت Landscape
ابعاد (عرض) 7173 px
ابعاد (ارتفاع) 4726 px
منبع Elements Envato
ثبت نام و دانلود