فضای داخلی اتاق خالی

Empty room interior

مشخصات

حجم فایل 10.43 MB
ابعاد (عرض) 6000 px
ابعاد (ارتفاع) 4000 px
جهت Landscape
منبع Elements Envato
ثبت نام و دانلود
فضای داخلی اتاق خالی

معرفی


فضای داخلی اتاق خالی با دیوار سفید رنگ شده

توضیحات مرجع


Interior of empty room with painted white wall