عکس استوک شانه ی زنبور عسل از نمای نزدیک

Macro of honeycomb background
عکس استوک شانه ی زنبور عسل از نمای نزدیک

معرفی


عکس استوک از شانه ی زنبور عسل از نمای نزدیک همراه با عسل. از این عکس استوک میتوان در تهیه بروشورها و تراکت های تبلیغاتی مربوط به تهیه عسل و زنبور داری استفاده کرد.


مشخصات

حجم فایل 14.68 MB
اندازه Large
جهت Landscape
ابعاد (عرض) 5870 px
ابعاد (ارتفاع) 3919 px
منبع Elements Envato
ثبت نام و دانلود