عکس استوک کاسه از حمص خامه ای و ادویه روی آن همراه با نان

Bowl with hummus and spices on a green background.
عکس استوک کاسه از حمص خامه ای و ادویه روی آن همراه با نان

عکس استوک کاسه ای پر از حمص خامه ای و ادویه روی آن همراه با نان پیتا و خیار و فلفل در زمینه سبز رنگ. از این عکس میتوان در دستور ها و یا کتاب های آشپزی و همچنین در تابلو های رستوان استفاده کرد. 

مشخصات

حجم فایل 12.99 MB
اندازه Large
جهت Landscape
ابعاد (عرض) 6016 px
ابعاد (ارتفاع) 4016 px
منبع Elements Envato
ثبت نام و دانلود