عکس مردی با چمدان در حال صحبت کردن با موبایل

Businessman on business trip telephoning with smartphone
عکس مردی با چمدان در حال صحبت کردن با موبایل

عکس مردی با چمدان در حال راه رفتن و صحبت کردن با موبایل در پاکینگ طبقاتی

مشخصات

حجم فایل 6.76 MB
اندازه Large
جهت Landscape
ابعاد (عرض) 7056 px
ابعاد (ارتفاع) 4648 px
منبع Elements Envato
ثبت نام و دانلود