عکس مرد در حال کار کردن با تبلت در محل کار

Shot of a businessman using a digital tablet.
عکس مرد در حال کار کردن با تبلت در محل کار

عکس استوک کارمند اداره در حال نگاه کردن به تبلت و کار کردن با آن در پشت میز  چوبی

مشخصات

حجم فایل 6.52 MB
اندازه Large
جهت Landscape
ابعاد (عرض) 7217 px
ابعاد (ارتفاع) 4794 px
منبع Elements Envato
ثبت نام و دانلود