قالب زدن خمیر شیرینی

Rolling pin with dough on kitchen table. Preparing dough round tortillas for cookings to be baked

مشخصات

حجم فایل 5.48 MB
ابعاد (عرض) 3752 px
ابعاد (ارتفاع) 2501 px
اندازه Large
جهت Landscape
منبع Elements Envato
ثبت نام و دانلود
قالب زدن خمیر شیرینی

معرفی


در این پست  آرتور برای شما عکس استوک مراحل آماده سازی خمیر کیک یا شیرینی برای دانلود قرار داده است.

بسیاری از فروشگاه ها، تولید کننده های انواع خمیر آماده کیک و شیرینی از عکس های مربوط به مراحل تولید خمیر در طراحی بسته بندی ها و یا سایت معرفی شرکت خود استفاده می کنند. در این عکس استوک مرحله ی قالب زدن خمیر کیک و یا پیراشکی قرار گرفته است. 
 

اگر شما طراح یک کاتالوگ شیرینی پزی و یا آشپزی هستید حتما به این عکس نیاز خواهید داشت.

توضیحات مرجع


Rolling pin with dough on kitchen table. Preparing dough round tortillas for cookings to be baked.