مردی با ماسک هنگام کار در مرکز پزشکی

Man wearing a face mask while working in the reception area of a medical center.

مشخصات

حجم فایل 8.79 MB
ابعاد (عرض) 5067 px
ابعاد (ارتفاع) 3378 px
اندازه Large
جهت Landscape
منبع Elements Envato
ثبت نام و دانلود