جرثقیل برای بارگیری در یک کارخانه صنعتی ایستاده در دریا

Cranes for Loading at an Industrial Plant Standing at Sea

معرفی


ویدئو جرثقیل در حال بارگیری در یک کارخانه صنعتی ایستاده در دریا


مشخصات

حجم فایل 320.64 MB
رزولوشن 4K (UHD)
مدت 00:17
فریم ریت 25 fps
منبع Elements Envato
ثبت نام و دانلود