حاشیه چرخشی خوشنویسی طلایی در زمینه سیاه

Golden calligraphic swirl border on black background
حاشیه چرخشی خوشنویسی طلایی در زمینه سیاه

طرح خطی و چرخشی طلایی در پس زمینه مشکی

رایگان

مشخصات

نرم افزار Adobe Illustrator
فرمت فایل EPS
حجم فایل 2.92 MB
وکتور بله
منبع Freepik
ثبت نام و دانلود