تصحیح ژن در آزمایشگاه

Gene Correction Scientific Possibility
تصحیح ژن در آزمایشگاه

معرفی


وکتور تغییر ژن در آزمایشگاه


مشخصات

نرم افزار Adobe Illustrator
فرمت فایل EPS
حجم فایل 0.95 MB
وکتور بله
ابعاد (عرض) 6000 px
ابعاد (ارتفاع) 3993 px
منبع Elements Envato
ثبت نام و دانلود