پسر بجه در حال بازی

Happy Children Day Illustration
پسر بجه در حال بازی

معرفی


وکتور پسر بچه در حال بازی با موشک کاغذی در پارک به صورت فلت


مشخصات

نرم افزار Adobe Photoshop
  Adobe Illustrator
  Figma
  Sketch
  Affinity Designer
فرمت فایل EPS , AI , PDF , PNG , SVG
حجم فایل 2.94 MB
وکتور بله
منبع Elements Envato
ثبت نام و دانلود