مجموعه ابزار تایمر شمارش معکوس

Countdown Timer Toolkit V12

ویدئو مجموعه ابزار تایمر شمارش معکوس

مشخصات

نرم افزار Premiere Pro
حجم فایل 21.12 MB
رزولوشن 1080p (Full HD)
مدت 00:15,00:15,00:15,00:15,00:35,00:19,00:15,00:13,00:13,00:13,00:13,00:13,00:13,00:13,00:13,00:13,00:13,00:13,00:13,00:13,00:13,00:13,00:13,00:13,00:13,00:13,00:13,00:10,00:30,00:15,00:10,00:10,03:00,00:30
منبع Elements Envato
ثبت نام و دانلود