آیکن های رابط کاربری مصاحبه کاری

Candidate & Portfolio-user interface icons

مجموعه ای از آیکن های رابط کاربری مصاحبه کاری و استخدام

مشخصات

نرم افزار After Effects
حجم فایل 2.83 MB
منبع Elements Envato
ثبت نام و دانلود