آیکن های متحرک مربوط به تحصیلات

Education - Animation Icons

معرفی


ویدئو آیکن های انیمیشنی مرتبط با تحصیلات از جمله آیکن انیمیشنی کلاه فارغ التحصیلی، آیکن مدرک تحصیلی، آیکن کتاب، آیکن کارنامه تحصیلی


مشخصات

نرم افزار After Effects
حجم فایل 3.37 MB
منبع Elements Envato
ثبت نام و دانلود