آیکن های متحرک مربوط به تحصیلات

Education - Animation Icons

مشخصات

نرم افزار After Effects
حجم فایل 3.37 MB
پلاگین های مورد نیاز None required
منبع Elements Envato
ثبت نام و دانلود

معرفی


ویدئو آیکن های انیمیشنی مرتبط با تحصیلات از جمله آیکن انیمیشنی کلاه فارغ التحصیلی، آیکن مدرک تحصیلی، آیکن کتاب، آیکن کارنامه تحصیلی