شیرینی بنفش در بشقاب سفید

Purple macarons or macaroons cakes with cup of coffee on a white concrete background
رایگان

مشخصات

حجم فایل 9.27 MB
اندازه Large
جهت Landscape
ابعاد (عرض) 6240 px
ابعاد (ارتفاع) 4160 px
منبع Elements Envato
ثبت نام و دانلود
شیرینی بنفش در بشقاب سفید

معرفی


تصویر کیک صورتی و بنفش در بشقاب سفید

توضیحات مرجع


Purple macarons or macaroons cakes with cup of coffee on a white concrete background and magenta-blue textile. Side view, close up, selective focus.