عکس استوک ادویه های هندی در کاسه

Indian spices on a concrete background
عکس استوک ادویه های هندی در کاسه

عکس استوک ادویه های مختلف هندی در کاسه در کنار هم به همراه دانه های فلفل و برگ بو خشک شده و چوب دارچین. 

مشخصات

حجم فایل 14.33 MB
اندازه Large
جهت Landscape
ابعاد (عرض) 4256 px
ابعاد (ارتفاع) 2832 px
منبع Elements Envato
ثبت نام و دانلود