تکسچر عکس میوه کپک زده

Rotting Fruit Texture Background
تکسچر عکس میوه کپک زده

معرفی


تکسچر عکس میوه کپک زده و در حال فاسد شدن. پوست پرتقال های کپک زده در این تصویر و رنگ نارنجی آن حالتی گرانچ به عکس داده است.


مشخصات

حجم فایل 11.89 MB
اندازه Large
جهت Landscape
ابعاد (عرض) 4770 px
ابعاد (ارتفاع) 3326 px
منبع Elements Envato
ثبت نام و دانلود