عکس استوک یک زن در حال کارکردن با کامپیوتر در آزمایشگاه

Woman working with computer in the office of a science laboratory
عکس استوک یک زن در حال کارکردن با کامپیوتر در آزمایشگاه

زنی که با کامپیوتر در دفتر یک آزمایشگاه علمی کار می کند. دانشمند مردی که با لوله های آزمایش در پس زمینه کار می کند.

مشخصات

حجم فایل 8.28 MB
اندازه Large
جهت Landscape
ابعاد (عرض) 5254 px
ابعاد (ارتفاع) 3503 px
منبع Elements Envato
ثبت نام و دانلود