سبزیجات مختلف در زمینه چوبی

Different vegetables on wooden background
رایگان

مشخصات

حجم فایل 20.09 MB
ابعاد (عرض) 5629 px
ابعاد (ارتفاع) 3753 px
اندازه Large
جهت Landscape
منبع Elements Envato
ثبت نام و دانلود
سبزیجات مختلف در زمینه چوبی

معرفی


تصویر سبزیجات تازه در پس زمینه تخته چوبی

توضیحات مرجع


Healthy food background. Clean eating, vegan, vegetarian food concept. Different organic vegetables on wooden background. Top View with Copy Space.