دختر آفریقایی با عینک واقعیت مجازی

African girl in virtual reality glasses feeling excited and amazed, touching object in virtual world
دختر آفریقایی با عینک واقعیت مجازی

دختر آفریقایی با عینک واقعیت مجازی احساس هیجان و شگفتی دارد و شیء را در دنیای مجازی لمس می کند.

مشخصات

حجم فایل 6.76 MB
ابعاد (عرض) 6000 px
ابعاد (ارتفاع) 4000 px
اندازه Large
جهت Landscape
منبع Elements Envato
ثبت نام و دانلود