زنی با لباس سفید در حال نگاه به کوه

Woman in white dress looking to mountain landscape
زنی با لباس سفید در حال نگاه به کوه

دانلود عکس استوک زنی با لباس سفید در حال نگاه به منظره کوه در دور دست

مشخصات

حجم فایل 17.07 MB
ابعاد (عرض) 4480 px
ابعاد (ارتفاع) 6720 px
اندازه Large
جهت Portrait
منبع Elements Envato
ثبت نام و دانلود