معلم دانشگاه در حال کار با لپ تاپ

Pensive University teacher working on laptop in cozy empty library filled with green houseplants
معلم دانشگاه در حال کار با لپ تاپ

معلم دانشگاه که روی لپ تاپ در کتابخانه خالی دنج پر از گیاهان آپارتمانی سبز کار می کند

مشخصات

حجم فایل 8.04 MB
ابعاد (عرض) 5720 px
ابعاد (ارتفاع) 3813 px
اندازه Large
جهت Landscape
منبع Elements Envato
ثبت نام و دانلود