فیزیوتراپیست در حال نشان دادن ستون فقرات

Physiotherapist showing and pointing the spinal hernia to patient
رایگان

مشخصات

حجم فایل 9.69 MB
ابعاد (عرض) 5306 px
ابعاد (ارتفاع) 3537 px
اندازه Large
جهت Landscape
منبع Elements Envato
ثبت نام و دانلود
فیزیوتراپیست در حال نشان دادن ستون فقرات

معرفی


تصویر پزشک در حال نشان دادن ستون فقرات به یک خانم

توضیحات مرجع


Side view of a female physiotherapist showing and pointing the spinal hernia to patient in reception.